بامداد امروز دوشنبه دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ شمارى از فعالان و امدادگران عرب توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند.

افراد بازداشت شده به شرح زير است:

ناجی سواری فرزند عبود،سی و هشت  ساله متاهل و داراى سه فرزند،معلم و نویسنده عرب اهوازی، او از كمك رسانان به مردم سيل زده مى باشد و در مدرسه طالقانى فرهنگشهر اهواز مشغول است و از اهالى شهرك برق اهواز است.
ماهر دسومی،سی ساله ساله،متاهل وداراى يك فرزند، پژوهشگر، نويسنده وفعال عرب و از امدادرسانان به سیل زدگان، ماهر دسومى مشغول به شغل معلمى در مدرسه غيرانتفاعي منطقه شيبان مى باشد و از اهالى كوى پاستوريزه(اگرانه) است.

على عبيداوى،بیست وشش ساله،متاهل داراى سه فرزند، معلم مدرسه قدس شهر حميديه و از اهالى كوى علوى(حى الثوره) شهر اهواز است.

عبدالله فريسات،بیست وهفت ساله از اهالى كوى بهارستان اهواز وفعال فرهنگی و يكى از امداد رسانان به سیل زدگان است.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛ هرسه معلم مشغول به كار در مدارس خود از محل كارشان بدون ارائه حكم قضائى امروز صبح بازداشت شدند. بازداشت اين افراد از مدارس خود بر خلاف قانون و بدون همانگى با حراست اداره آموزش و پرورش است.

کانال خاکزدگان

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah