در روزهای سه شنبه ۱۰ و چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸، بیش از ۳۵ نفر از جوانان بلوچ شهر جالق تویط نیروها

ماموران سپاه بدون نشان دادن حکم بازداشت و بدون پوشیدن لباس نظامی اقدام به بازداشت این افراد کردند. به گفته منابع مطلع این بازداشتها در پی بازداشتهای روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه، به دلیل اعتراض مردم شهر جالق به مین گذاری سپاه پاسداران در این منطقه صورت گرفته است. لازم به ذکر است که بخشی از نوار مرزی توسط سپاه مین گذاری شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم بلوچستان به دلیل فقر و جهت برآورد کردن مایحتاج زندگی خود مجبورند به سمت دیگر مرز بروند جان خویش را بر اثر مین های کارگذاشته شده توسط سپاه از دست می دهند.

اسامی ۵ تن از بازداشت شدگان روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه در این منطقه عبارتند از:
فرشید چاکری فرزند جمشید، شهرام چاکری فرزند جمشید، مصطفی رئیسی فرزند دادرحیم، عبدالسلام گنگوزهی فرزند سعید، گل محمد فرزند حفیظ طلبه بوده است.

اسامی تعدادی از بازداشت شدگان شب گذشته و صبح امروز به این شرح است:

الهی بخش رئیسی(عضو شورای شهر جالق)
یعقوب ریگی (شهردار جالق) و برادرش محمد اقبال ریگی
خیرمحمد ملازاده و خدارحم ملازاده (پدر و پسر)
نوید ریگی
دوست محمد ملازاده
هادی سپاهی
عمران رئیسی
وزیر رئیسی فرزند حاجی لال خان
نصیر چاکری فرزند حضور
عبدالرحمن کشانی
احسان کشانی فرزند اسلام
عطا و ابوبکر فرزند بلوچ (برادر)
ایوب رئیسی
دوست محمد ملازاده
عبدالسلام گنگوزهی فرزند سعید
شهرام چاکری
فرشید چاکری
مصطفی چاکری
مصطفی رئیسی فرزند دادرحیم
گل محمد فرزند حفیظ
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah