در تجمع اعتراضی امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت معلمان و فرهنگیان بمناسبت روز معلم، محمد فلاحی، رسول بداقی و مجتبی قریشیان توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah