با حمله نیروهای نظامی-امنیتی به تجمع کنندگان مقابل مجلس که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شده بود، تعدادی از کارگران و دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند.
اسحاق روحی کارگر نقاش و ساختمان، عصر روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت در حالیکه بهمراه همسر و خواهرش از محله حاشیه نشین نایسر عازم مرکز شهر سنندج بود توسط ماموران نیروی انتظامی در داخل اتوموبیل دستگیر و بازداشت می شود. ماموران دستگاههای امنیتی بعداز دستگیری به تفیش منزل اسحاق پرداخته و با بر برهم زدن نظم زندگی خانواده وی درصدد ایجاد رعب و وحشت برآمدند.
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah