روز ۱۱ اردیبهشت ؛ روز جهانی کارگر «سعید رضائی » فعال مدنی استان گیلان در همراهی و حمایت از کارگران در جلو مجلس به همراه رضا شهابی و جمعی از اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به پلیس امنیت گیشا منتقل شد.
بر اساس گزارشهای دریافتی کلیه بازداشت شدگان صبح ۱۲ اردیبهشت به داد سرای اوین منتقل خواهند شد در همین راستا سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که کارگران و سایر فعالان صنفی و مدنی که به خاطر شرکت در اعتراضات و اعتصابات صلح آمیز بازداشت شدند را بدون قید و شرط آزاد کنند. گفتنی است که سعید رضائی که فعالیت ها و حمایت های چشمنگیر او در حمایت از فعالان صنفی معلمان ایران شایان توجه بوده است مقالات زیادی در حمایت ازفعالین فرهنگی و کارگر و کودکان کار داشته است .
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah