یک شهروند بلوچ پس از شکنجه های شدید در اداره آگاهی سراوان سکته مغزی کرده و جان خود را از دست داد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ در روز اول اردیبهشت ماه ۹۸ نواب نارویی که دو ماه پیش در اسفندماه ۹۷ از سوی اداره آگاهی سراوان به اتهام سلاح غیر مجاز بازداشت شده بود، پس از شکنجه در اداره آگاهی سراوان سکته مغزی می کند و جان خود را از دست می‌دهد. نواب نارویی را به جرم نگهداری سلاح غیر مجاز بازداشت می کنند و نواب علت نگهداری سلاح در منزلش را امنیت خود و خانواده اش بیان میکند.
نواب نارویی در اداره آکاهی سراوان بشدت شکنجه می شود و در حین شکنجه سکته مغزی میکند.
ماموران آگاهی بعد از آنکه نواب سکته مغزی میکند وی را به بیمارستان امام علی زاهدان منتقل میکنند اما تلاش برای بهبودی وی اثر بخش نبوده و نواب فوت میکند.

جسد نواب دو روز در پزشک قانونی بوده و خانواده وی جواب درستی از علت مرگ فرزندشان نگرفته اند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah