بنا به اخبار رسیده پیکر بهروز حاجیلو در ۸۵ کیلومتری نهاوند در روستایی به نام سیاه کمر، در زمین بایری پشت یک مرغداری خاک کردند و با تاخیر و گرفتن تعهد محل دفن را به خانواده بهروز اطلاع دادند.
همچنین یکی از برادران بهروز حاجیلو که به همراه تعدادی از دوستان و نزدیکان او در همان روز ۷ اردیبهشت بازداشت شده بودند کماکان در محل و شرایط نامعلومی در بازداشت و تحت بازجویی به سر می برند.

روز شنبه مورخ ۷ اردیبهشت ماه یک آخوند در همدان به ضرب گلوله کشته شدو بهروز حاجیلو  مسئولیت آن  را در صفحه اینستاگرام خود بعهده گرفت و ساعتی بعد نیز در محاصره پلیس طی درگیری مسلحانه کشته شد.

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah