رادیو فرانسه-روزنامۀ چپ گرای لیبراسیون، یکی از عناوین خود را به افزایش فشارهای ایالات متحدۀ آمریکا بر ایران اختصاص داده و نوشته است که روز پنجشنبه ١٢ اردیبهشت دولت واشنگتن، لغو معافیت کشورهای خریدار عمده نفت ایران از جمله چین، هند و ترکیه، از تحریم های نفتی علیه ایران را به اجرا رساند تا ضربه ای شدیدتر بر اقتصاد ایران وارد کند.
این روزنامه می افزاید که احتمال می رود تحریم های شدید اقتصادی واشنگتن بر علیه تهران، نرخ تورم را در این کشور به بیش از ٣٧ درصد برساند که طی بیست سال گذشته درایران بی سابقه است.
لیبراسیون در مقاله ای دیگر دربارۀ ایران نوشته است در حالی که مقامات ایرانی از مقاومت خود در برابر تحریم های آمریکا احساس غرور می کنند، فرودگاه مهرآباد تهران به گورستان انبوهی از هواپیماهای فرسوده و هواپیماهایی که موتور و یا قطعات ضروری دیگر را ندارند، تبدیل شده که حتی از طریق تصاویر ماهواره ای و یا نقشۀ گوگل نیز قابل مشاهده است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah