محمدجعفر منتظری، دادستان کل نظام ، بار دیگر از «رها بودن فضای مجازی» در کشور انتقاد کرد، دو پیام‌رسان تلگرام و اینستاگرام را «جهنمی» خواند و وزیر ارتباطات را تهدید کرد که «قبل از قطعی شدن تصمیمات قضایی در هفته‌های آینده» دست به اصلاحات بزند.
دادستان رژیم گفت:”اگر وزیر ارتباطات اقدام به اصلاح فضای مجازی نکند برخورد می‌کنیم“

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸

 

 
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah