مخالفان رژیم ایران اصرار دارند تا کشورهای اروپایی هر چه سریعتر اقدام به بستن سفارتخانه های رژیم ایران در کشورهایشان کنند چرا که این سفارتخانه ها در واقع حیاط خلوت رژیم برای طراحی و انجام عملیات تروریستی برون مرزی است.
به گزارش فاکس نیوز: در حالی كه دولت ترامپ تحریم ها علیه رژیم ایران را افزایش می دهد، اپوزیسیون ایران از كشورهای اروپایی خواستار بستن سفارتخانه های این رژیم شد. به گفته آنها رژیم ایران از سفارتخانه هایش برای طراحی حملات تروریستی علیه مخالفان سیاسی خود در سراسر این قاره استفاده میکند. علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشینگتن این هفته در یك كنفرانس خبری در واشینگتن گفت: چیزی كه ما میخواهیم بستن سفارتخانه های رژیم ایران است.

شنبه ۱۴اردیبهشت۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah