روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، سهند معالی، فعال مدنی در محل کارش بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت ۱۰ ماهه خود به زندان منتقل شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “مامورین اجرای احکام روز پنجشنبه به محل کار آقای معالی رفتند و وی را با ضرب و شتم و توهین بازداشت کردند. این اقدام مامورین اجرای احکام در حضور خواهرزاده خردسال این فعال مدنی انجام گرفت و نهایتا وی را با خود بردند”.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah