شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس بانوان در ایران که در آبان‌ماه سال گذشته بازداشت و پس از ۱۵ روز با سپردن قرار وثیقه آزاد شده بود، بدون طی شدن روند دادرسی و بدون دریافت حکم قضایی به همراه همسرش مهرشاد نراقی و دو فرزندشان مرآت و نورا، از حضور در پیست‌های موتورسواری، شرکت در مسابقات، تمرینات و آموزش دادن موتورسواری محروم شده است. ۱۶ اردیبهشت۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah