محمد علی زحمتکش معلم و فعال صنفی و امدادرسان به مردم زلزله زده کرمانشاه و سیل زدگان لرستان
امروزسه شنبه هفده اردیبهشت بعد از مراجعه به اجرای احکام شیراز جهت تحمل حکمی ناعادلانه به زندان عادل آباد شیراز تحویل داده شد
وی پیشتر توسط شعبه یک دادگاه شیراز به دو سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شده بود.
اتهامات علیه این معلم تبلیغ علیه نظام و توهین به خامنه ای  و حضور در تجمعات معلمان شیراز و تهران بود.

معلمان عدالتخواه

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah