به گزارش خبرگزاری رویترز یک منبع ریاست‌جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت اگر رژیم ایران بخش‌هایی از توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با قدرتهای بزرگ را نقض کند، اروپا تحریمها علیه این رژیم را بار دیگر اعمال خواهد کرد.
این منبع تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم فردا تهران اقداماتی را اعلام کند که توافق اتمی را نقض می‌کند. چرا که در این صورت اروپا مصمم است بار دیگر تحریمها علیه این رژیم را اعمال کند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah