پلیس ملداوی با صدور بیانیه‌یی در این‌باره گفت این کشتی را در همکاری با نیروهای دفاع ملی ملداوی و بر اساس اطلاعاتی که نشان می‌داد این کشتی همواره برای قاچاق مواد مخدر در این منطقه استفاده می‌شده است توقیف کرده است.
بر اساس بیانیه پلیس ملداوی مقادیر زیادی مواد مخدر در این کشتی مشاهده و ضبط شده است و ۷فرد مظنون مرتبط با این پرونده دستگیر شده‌اند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah