سایت كاخ سفید
8 مه 2019
یك سال پیش، من با پایان دادن به مشاركت آمریكا در توافقنامه هسته ای وحشتناك، یك طرفه ایران امنیت ملی مان را بطور چشمگیری تقویت كردم. من امروز یك فرمان اجرایی را امضا میكنم برای اینكه تحریمهایی در رابطه با بخشهای آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران اعمال كنم كه بزرگترین منبع در آمد صادرات غیر نفتی رژیم می باشد.
تحت توافقنامه هسته ای ایران، ایران آزاد بود كه درگیر شبكه های تروریستی شده و آنها را پشتیبانی مالی كند، نیروی موشكی خود را توسعه دهد، به درگیریهای منطقه ای دامن بزند، شهروندان آمریكایی را به ناحق بازداشت كند و علیه مردم خودش وحشیگری كند و همه اینها در عین اینكه یك زیر ساخت هسته ای قوی را حفظ كند – لازم به ذكر نیست كه همانطور كه ما میدانیم آرشیو خیلی بزرگ تسلیحات هسته ای را حفظ كند.
وقتی كه ما تصمیمات قاطعی بگیریم كه از امنیت ملی آمریكا دفاع كنیم در یك سال میتواند تغییرات زیادی رخ دهد. بدلیل اقدام ما، رژیم ایران در حال تقلا برای تأمین مالی كارزار خشونت بار تروریستی خود می باشد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah