امین ملازهی و حامد ریگی روز سه شنبه هفدهم اردیبهشت توسط مزدوران لباس شخصی رژیم کشته شدند. در ۵۵ کیلومتری سراوان نزدیک روستای اسفندک مورد حمله ناگهانی قرار گرفتند.
استان سیستان و بلوچستان از محرومترین نقاط ایران است و کودکان بلوچ حتی از داشتن یک مدرسه استاندارد و امن محروم هستند و در زیر کپر و آلاچیق و یا در بیابانها درس میخوانند. فقر و بیکاری در آنجا بیداد می کند و هموطنان ما در آن دیار بدلیل بلوچ بودن دچار ظلم و ستم مضاعف این رژیم ضد ایرانی نیز هستند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah