روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸، پیام درفشان، آزیتا پولادوند و ابوذر نصرالهی، سه وکیل دادگستری در اقدامی اعتراضی از وکالت پرونده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک در دادگستری این شهر استعفا دادند.
این وکلا همچنین ضمن اعلام استعفای خود، در دادگاه انتظامی قضات وکالتا از سوی محمد نجفی و نیز اصالتا از طرف خود، علیه رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی اقدام به طرح شکایت کردند.
دلیل طرح این شکایت توسط این سه وکیل دادگستری و شکایت علیه قاضی این دادگاه “بکار بردن کلمات و عبارات سبک و ناپسند نسبت به وکلای دادگستری و نسبت های ناروا در متن دادنامه های صادر شده “تخلف از قوانین موضوعه”، “رفتار خلاف شان قضایی”، “صدور رای غیر مستند و غیر مستدل” و “خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضاوتی” بوده است.
از جمله ایراداتی که این وکلای دادگستری آنها را به شیوه دادرسی ریاست شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی وارد دانسته اند اتهاماتی است که این قاضی به محمد نجفی نسبت داده و بر اساس آن اقدام به صدور رای کرده است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah