در حمله ماموران یگان تکاوری رژیم به یک موتورسیکلت در دلگان هر سه سرنشین کشته شدند که یکی از آنها کودکی یازده ساله بود.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز جاری پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸، ماموران یگان تکاوری دلگان به سمت موتور سیکلتی که سه سرنشین داشت آتش گشودند که در اثر آن هر سه سرنشین کشته شدند که یکی از آنها کودکی ۱۱ ساله بود.

اسامی کشته شدگان:
علیرضا بامری فرزند ریگی ۱۱ ساله
امید بامری فرزند لال بخش ۲۳ ساله
و رحمان بامری فرزند ایوب ۲۲ ساله
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah