داده‌های ماهواره‌ای و نیز نظارت و گذرنگاری ساحل‌بانان تائید می کنند که تهران در روزهای پیش از پایان مهلت معافیت ۸ کشور، یک میلیون بشکه از نفت خود را به سوریه ارسال کرده است.
بگزارش این دو موسسۀ ردیابی‌، مسیر پیموده شده از سوی نفتکش ایرانیِ «ماسال»، که قرار بود به ترکیه برود، به آسانی توجۀ کارشناسان را به سوی یک مقصد نا معمول جلب کرده است. نفتکش‌های ایران تا آن هنگام همواره در بنادر غربی ترکیه که پالایشگاه‌های این کشور در آن‌ها واقع شده، لنگر گرفته‌اند. حرکتِ «ماسال» بسوی بندر «اسکندرون» در جنوب شرقی ترکیه، بگفتۀ مقامات موسسۀ «تانکرز ترکرز» خود نخستین نشانۀ حرکتی غیرمعمول بوده و رصد دقیقِ این نفتکش را در پی داشته است. کشتی «ماسال» که پیش از آن با نام «ترو اوشن» با پرچم پاناما حرکت می‌کرد، در مارس گذشته سواحل جنوبی ایران را ترک کرده و پس از سه هفته انتظار در«اسکندرون» و با حمل همان یک میلیون بشکه نفت، با «ترابری کننده» خاموش بسوی بندر «بانیاس» حرکت کرده و پس از تخلیه بار خود ۳ روز پیش به ایران برگشته است .

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah