خبرگزاری بلومبرگ و رویترز گزارش داده‌اند در ماه جاری حتی یک نفتکش ایران نیز خلیج فارس را ترک نکرده‌، اما برخی نفت‌کش‌ها که قبلا راهی آسیا شده بودند، سیستم ارسال سیگنال خود را خاموش کرده‌اند تا از ردگیری رادارها فرار کنند.
رویترز می‌نویسد در ماه جاری، فعلا چندین نفت‌کش با ۱۳ میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های بین‌المللی هستند. این گزارش می‌افزاید، از هیچ کدام از ۱۰ نفت‌کش ایران که حامل نفت هستند، طی ۱۶ روز گذشته سیگنالی ارسال نشده است که می‌تواند به معنی بازگشت آنها به خلیج فارس یا فروش پنهانی نفت در بازار سیاه باشد.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah