نابینا شدن حاج امان آق ، چوپان ترکمن از منطقه هفت شهرستان گنبد کاووس در هنگام چرای گوسفندان بر اثر اصابت گلوله کلاشینکف توسط نیروهای بی کفایت سپاه پاسداران که در حال تکمیل دوره های آموزشی بودند.
بنا بر گزارشات رسیده سپاه و بسیج روز اول مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند ولی بعد که متوجه شدند او کسی را برای پیگیری کارهایش ندارد سعی کردند پرونده را مختومه اعلام کنند.
۸ اردیبهشت۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah