واشنگتن فری بیکن در مطلبی نوشت: بعد از تحریم‌های مربوط به تجارت نفت خام و تحریم‌های بخش فلزی رژیم ایران، در هفته‌های آینده دولت آمریکا امکان دارد تصمیم بگیرد تا بخشهای معادن، ساختمان سازی و مهندسی ایران را مورد تحریم قرار دهد، با این هدف که منابع درآمد این رژیم را از بین ببرد.

واشنگتن فری بیکن روز جمعه ۲۰اردیبهشت نوشت: دولت آمریکا با اعلام تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران یک گام بی‌سابقه برای جبران پول نقد هنگفتی که توسط دولت اوباما به آخوندها داده شد و جیب رژیم ایران را پر کرد
تا در زمینه تکنولوژی موشکهای بالستیک گامهای جدی بردارد برداشته است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah