برزان محمدی ،کارگر اهل شهرستان سروآباد و از بازداشت‌شدگان مرداد۹۷، از روز ۲۳ اسفند۹۷، تاکنون در اعتراض به شرایط بد ‌زندان تهران بزرگ و درخواست انتقال به زندان اوین اعتصاب غذا کرده‌است. وی با کاهش ۲۰کیلویی وزن و افت فشار مواجه‌است.
شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، طبق گزارش دریافتی نیروهای امنیتی رژیم در ۲۴ بهمن ماه سال گذشته، بدون هیچ اخطار، احضار و اطلاع قبلی به منزل محسن حسین پناهی یورش برده ووی را به اتهام فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بازداشت میکنند. از آن تاریخ تاکنون وی بدون هیچگونه حکمی تحت بازجوئی و شکنجه، شکنجه گران اداراه اطلاعات سنندج قرار دارد. وی ۳۲ ساله، متاهل و پدر یک کودک خردسال است.
كريم ساعدى فرزند عبدالرضا يكى از فعالان شهر حميديه كه در روزدوازدهم آبان ماه ۹۷،توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود، در زندان شیبان دچار بيمارى كليه شده و به بيمارستان منتقل شد.
روز شنبە٢١ اردیبهشت ٩٨ توفیق محمودی، از فعالین کارگری اهل سنندج از سوی دادگاه این شهر بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون رژیم بە یکسال حبس محکوم شد.
شامگاه چهارشنبە ١٨ اردیبهشت ٩٨ نیروهای ادارە اطلاعات سروآباد بە روستای ژیوار از توابع بخش هورامان تخت هجوم بردە و دو جوان را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند. نام این دو جوان بازداشت شدە ”محمد رشید اداک“ و ”نازدار“ اداک“ است.
همچنین روز چهارشنبه ١٨ اردیبشهت فردین عیوضی اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج پس از احضار بە بخش اجرای احکام دادگاه بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.
فردین عیوضی در تاریخ ١٢ اسفند ماه ٩٦ بازداشت و از سوی دادگاه سنندج بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون رژیم بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.
روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه، حکم یکسال حبس تعلیقی در سه سال به اقبال شعبانی، فعال کارگری اهل سنندج ابلاغ شد.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah