تعدادی از عشایر عراقی فاش کردند که رژیم ایران در مناطق تحت سیطره حشد شعبی، موشک‌های بالستیک برای حمله به پایگاه‌های آمریکا مستقر کرده است که در صورت حمله احتمالی آمریکا به رژیم ایران ممکن است این مناطق از سوی آمریکا بمباران شوند.
عشایر عراقی به اعضای خود هشدار دادند در نزدیکی پادگان‌های حشد شعبی تردد نکنند.
این عشایر همچنین از وجود زندان‌های تحت کنترل گروه‌های نزدیک به رژیم ایران خبر دادند که هزاران نفر در آنها زندانی شده‌اند و ممکن است در صورت حمله آمریکا، به شکل سپر انسانی مورد استفاده قرار گیرند.
یاد آوری می کنیم که این خبر به نقل از عشایر عراق است و مقامهای آمریکایی بارها تاکید کرده اند قصد درگیری با رژیم ایران را ندارند اما اگر آخوندها دست از پا خطا کنند پاسخ قاطع خواهند داد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah