قرائت بیانیه پایانی تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران
علیه طرح حجاب اجباری  و گشت سرکوبگر ارشاد دانشگاه
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

 

در گیری بین دانشجویان معترض و بسیجیان  سرکوبگر

بسیجیان سعی داشتند معترصین را در سالن آمفی تئاتر حبس کنند و دانشجویان مانع از بستن در شوند.

 

 

 

تصاویری ازتجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اجرای طرح های قرون وسطایی حجاب اجباری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت۹۸

 

 
دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اجرای طرح های حجاب و عفاف تجمع اعتراضی برگزار کردند
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

 
عسلویه در حالت آماده باش که نشان از دوران سرنگونی است
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

 
جمعی از مردم شمیل در مقابل استانداری هرمزگان برای پاسخگویی به خواسته هایشان دست به تجمع اعتراضی زدند
یکشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۸

 
تجمع دانشجویان دانشگاه تهران
در اعتراض به محدودیت های جدید در رابطه با حجاب و حجاب اجباری
شعار: دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
پافشاری بر اجرای طرح های حجاب و عفاف در حالی صورت می گیرد که سران نظام در وضعیت بین المللی خود همچون خر در گل مانده اند و هیچ راه برون رفتی هم ندارند
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

 
اعتراف بە داشتن اقتصادی مریض و فروپاشی آن
پرویز عقیلی کرمانی اقتصاددان و مدیرعامل بانک خاورمیانه که از خودی های نظام محسوب می شود در بخشی از سخنرانی خود اعتراف کرد اقتصاد مریضی داریم که نتیجه عملکردهای خودمان است و اکنون دچار مشکلات زیادی در عرصه اقتصاد هستیم او گفت دولت برای حفظ ارزش ریال مدام در حال آتش زدن ذخایر ارزی کشور است

فیلمی دیگراز تجمع دانشجویان دانشگاه تهران
در اعتراض به محدودیت های جدید در رابطه با حجاب و حجاب اجباری
شعار: دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

قیام دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح‌های متحجرانه حجاب اجباری
با شعار «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد»
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران به قوانین حجاب اجباری
درگیری در آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا و نیروهای بسیجی سرکوبگر در حال ضرب و شتم
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

 
گسیل مزدوران بسیجی به دانشگاه تهران برای سرکوب دانشجویانی که به حجاب اجباری که توسط آخوندهای بنیادگرا و مرتجع بر زنان آزاده تحمیل شده است اما وقت آن رسیده تا با فایق شدن بر جو اختناق بر علیه تمامی قوانین ضد انسانی شورید تا شاهد فرداهایی بهتر در آینده باشیم.
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

حمله ی مزدوران بسیجی به داخل سالن آمفی تئاتر هنرهای زیبای دانشگاه تهران
اضافه شدن نیروی جدید لباس شخصی از بیرون به لباس شخصی‌ها و بسیجی‌های دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان
شعاردانشجویان : بیشرف ، بیشرف
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اجرای طرح های متحجرانه حجاب اجباری
باشعار
دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد
بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

 
خواندن سرود یار دبستانی من توسط دانشجویان معترض به طرح حجاب و عفاف که سالهاست به این بهانه زنان را مورد ستم مضاعف قرار داده اند.
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah