بامداد چهارشنبه بیست وپنجم ارديبهشت ماه نودوهشت، اداره اطلاعات ميلاد بحرى،بیست و نه ساله،فعال فرهنگى، خبرنگار وعكاس از اهالى شهرشادگان را بازداشت كرده و به مكان نامعلومى منتقل كرده است.

ميلاد بحرى علاوه بر فعاليتهاى فرهنگى در جریان سيلاب اخير فعاليتهاى فراوانى در پوشش دادن خبرهاى مناطق سيل زده و نقل مشكلات مردم اين مناطق داشته است.
از زمان فاجعه سيل تا کنون بيش از هفتاد نفر از فعالان مدنى، امدادگران مردمى، شاعران و معلمين اهوازى بازداشت شده اند كه بعضى از آنها کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات زير شديدترين شكنجه فيزيكى و فشار روانى قرار دارند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah