ترس و نگرانی و بر سر دو راهی مرگبار قرار گرفتن نظام در حرف های روز گذشته خامنه ای برای مزدوران وارفته اش به روشنی هویدا بود. خامنه ای گفت:«نه ما دنبال جنگ هستیم و نه آنها. بنا نیست جنگی انجام گیرد .بعضی در داخل میگویند مذاکره چه عیبی دارد؟ مذاکره سم است، تا وقتی آمریکا این است که الان هست و مذاکره با دولت کنونی آمریکا یک سم مضاعف است!»
خامنه‌ای همچنین به باتلاقی که شروط طرف مقابل در برابر نظام ایجاد کرده اعتراف کرد و گفت: «میگویند مذاکره کنیم درباره‌ی سلاح دفاعی شما که چرا موشکی با فلان برد می‌سازید…یا مثلاً می‌گویند درباره‌ی عمق راهبردی‌تان در منطقه صحبت کنیم؛ یعنی این را از دست بدهید!»
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah