در ساعات اولیه صبح امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ماموران سرکوبگر حکومتی به منزل ناهید شقاقی از فعالین ندای زنان ایران یورش برده و با شکستن درب منزل وی، او را دستگیر نموده و به مکان نامعلومی بردند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah