رژیم ایران با دور زدن تحریم‌ها، نفت را در بندر چین تخلیه می‌کند خبرگزاری رویترز ۲۶ اردیبهشت ۹۸ گزارش داد:‌ بر اساس آمار رد کشتی‌ها در ریفینتیو آیکون، نفتکش ایرانی مارشال زٍد حامل نفت ایران، تحریم‌های آمریکا را نقض و محموله‌یی را داخل انبارهایی نزدیک شهر چینی ژوشان تخلیه کرد.

نفتکشها، نفت ایران را بعد از سفری ۵ماهه در بندر چین تخلیه می‌کنند.

این منبع افزود: رویترز در ۲۰مارس گزارش کرد که ترتیباتی داده شده بود که میزانی از نفت ایران با استفاده از اسناد تقلبی که مبدأ محموله‌ها را پنهان می‌کردند، تحریم‌های آمریکا را دور بزنند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah