مجید تخت روانچی نماینده رژیم در سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸ در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی‌ بی‌ اس» آمریکا، در یک تناقض گویی هم تکذیب و هم تایید گفت : «من یک نظامی نیستم، اما می توانم به شما بگویم که ما موشک‌ها را شلیک نکرده ایم، ما موشک‌های قایق های کوچک را استفاده نکرده ایم».
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah