اسکاتلند تایمز -۱۵مه ۲۰۱۹(۲۵اردیبهشت۹۸) در مقاله‌یی به قلم استرون استیونسون، هماهنگ‌کننده کارزار برای تغییر در ایران با عنوان «مأموران آخوندها در سراسر اروپا عمل می‌کنند» می‌نویسد:
گزارشهایی مبنی بر این‌که مأموران وزارت اطلاعات رژیم ایران ممکنست در گلاسگو عمل کنند نباید موجب شگفتی ناظرانی شود که وقایع رژیم مستبد مذهبی آخوندها را دنبال می‌کنند.
در سال ۲۰۱۳، دولت آمریکا پس از تحقیقات کامل و جامع پنتاگون و کتابخانه کنگره گزارشی را تحت عنوان نمودی از وزارت اطلاعات رژیم ایران منتشر کرد.
این گزارش کشف کرد که کار اصلی مآموران وزارت اطلاعات رژیم ایران شناسایی و حذف مخالفان رژیم در داخل و خارج و هدف عمده آن جنبش اصلی اپوزیسیون دموکراتیک ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و مریم رجوی است.

آمریکا دو مأمور وزارت اطلاعات در انگلستان را شناسایی کرد که علیه محل استقرار مجاهدین خلق ایران در عراق و آلبانی جاسوسی می‌کردند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah