بحرین از شهروندان این کشور خواست سریعا عراق و ایران را ترک کنند
به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین دولت این کشور از شهروندان خود خواسته است به دلیل نگرانی‌های امنیتی هر چه سریع‌تر ایران و عراق را ترک کنند.
وزارت خارجه بحرین نیز از شهروندان خود خواسته به دلیل «شرایط بی‌ثبات منطقه، تحولات خطرناک و تهدیدهای احتمالی» از سفر به ایران و عراق بپرهیزند.

 

شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah