تایمز لندن ۱۵مه ۲۰۱۹، در مقاله‌ای با عنوان جاسوسان رژیم ایران مخالفان را تهدید می‌کنند، می نویسد: سرویسهای امنیتی تأیید کرده‌اند که مأموران رژیم ایران جاسوسی و نفوذ می‌کنند و تلاش می‌کنند گروه‌های اپوزیسیون در بریتانیا را متوقف کنند اما این اولین بار است که مخالفان درباره تاکتیکهای رعب و تهدید در اسکاتلند علناً شکایت کرده‌اند.
یک منبع ارشد امنیتی به تایمز گفت: سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا از تهدیدات جاسوسی و فعالیت خصمانه عمال رژیم ایران در بریتانیا بسیار مطلعند.
سر دیوید ایمس، نماینده پارلمان و رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران به یک ”تحقیقات کامل و دقیق“ فراخوان داده است و قصد دارد این آزار و اذیت و تهدید ایرانیان ساکن اسکاتلند را با وزرا در وست‌مینستر در میان بگذارد.
یک سند وزارت کشور انگلستان می‌گوید: ”بخشی از اطلاعات رژیم ایران تحت پوش دیپلماتیک در کشورهای خارج برای جمع‌آوری اطلاعات درباره عناصر اپوزیسیون ایران که در خارج ایران فعالیت می‌کنند.“
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah