بنابه این خبر بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که جواز فعالیت آرین بانک، تنها بانک ایرانی در افغانستان را لغو کرده است.
آرین بانک با سرمایه گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و با نام مستقل آرین در سال ۲۰۰۴ آغاز به کار کرد.
ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت که آرین بانک به دلیل اینکه قانون و مقررات وضع شده دولت افغانستان درباره بانک‌داری را رعایت نمی‌کرد و از دستورات بانک مرکزی سرپیچی می‌نمود، جوازش لغو شد.
او افزود که از طرف دیگر این بانک سهم ناچیزی در «حد صفر» در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان داشت، بنابر این شورای عالی بانک مرکزی تصمیم به لغو جواز فعالیت آن گرفت.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah