جزیره هنگام تنها جایی است که زنانش از قدیم تا به حال، بدون کمک مردان ماهیگیری می‌کنند و اقتصاد جزیره روی دست آنها می‌چرخد. آنها می‌گویند با وجود تلاش‌های بسیار، شیلات به آنها مجوز ماهیگیری نمی‌دهد، چون زن هستند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah