جبار قادری، زندانی اهل سنت تبعیدی در زندان گوهردشت، در دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود در سلول انفرادی این زندان به سر می برد. سرنوشت نامشخص این زندانی در کنار تداوم اعتصاب وی باعث افزایش نگرانی خانواده او شده است.
همچنین از وضعیت مختار باباجانی تا زمان تنظیم این گزارش اطلاع جدیدی به دست نیامده است.
همچنین سه زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه به نام‌های خالد فریدونی، سعید فقه رسول پور و سعید سنگر در نوزدهمین سال از حبس خود، همچنان از مرخصی محروم هستند. حکم حبس ابد سعید سنگر نهایتا به هجده سال حبس تعزیری تبدیل شده است با این حال علیرغم سپری شدن شش ماه بیش از مدت زمان حبس کماکان در زندان ارومیه نگهداری می‌شود.
ضمنا روز شنبه بیست و هشتم اردیبهشت نودوهشت نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یک دانشجوی کرد را با هویت ”هادی آزادیان“ معروف بە ”کژوان“ بازداشت کردەاند. کژوان اهل روستای ”نی“ و دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان و از فعالین زیست محیطی مریوان نیز بودە است. از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.روز شنبه میلاد بحری از بازداشتگاه اطلاعات شهرشادگان به شهر اهواز منتقل شد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah