به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آرش صادقی، فعال مدتی و زندانی سیاسی زندان گوهردشت در تیرماه ۱۳۹۷ به دلیل درد شدید در ناحیه کتف و بازو به بیمارستان منتقل شد. پزشکان پس از نمونه‌برداری نتیجه گرفتند وی به نوعی تومور از نوع کندروسارکوم مبتلا است که در صورت تشدید ممکن است به سرطان منجر شود.
یکی از نزدیکان آرش صادقی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این کوتاهی در امر درمان او باعث شد، بیماری وی دوباره عود کرده و اکنون به دلیل عفونت و تورم محل زخم توانایی کنترل حرکات دست راستش را از دست داده است».
این منبع همچنین افزود: «به دلیل توقف درمان تومور در مرحله نمونه گیری اولیه، پزشک زندان رجایی شهر توصیه کرده آرش صادقی به دلیل رشد دوباره و بزرگ شدن غده کندروسارکوم باید هر چه سریع‌تر به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود و ممکن است برای توقف رشد تومور به شیمی درمانی نیاز داشته باشد».
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah