جیمز متیس وزیر دفاع سابق آمریکا بامداد سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸در مصاحبه با اسکای نیوز گفت کشورهای منطقه باید جبهه یکپارچه ای برای مقابله با رژیم ایران تشکیل دهند.
وی ادامه داد: موضوع مهم کنونی این است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید وحدت خود را بازیابند و این وحدت و یکپارچگی برای مقابله با رژیم ایران ضروری است.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah