در بیانیه این نهادهای حقوق بشری آمده است که رژیم ایران باید به زندانی کردن «بیرحمانه و غیرقانونی» مریم اکبری منفرد که باید در سال ۱۳۹۶ از زندان آزاد می‌شده، خاتمه دهد و او را فورا آزاد کند.
مریم اکبری منفرد از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران است که شماری از اعضای خانواده اش در دهه شصت در قتل عام تابستان ۶۷ اعدام شده اند و با جرم داد خواهی دستگیر و زندانی شده است.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah