به گزارش خبرگزاری فرانسه پاتریک شاهان کفیل وزارت دفاع آمریکا گفت واکنش ایالات متحده تهدید از جانب ایران را به‌حالت تعلیق درآورده است.
پاتریک شاناهان افزود: ما در یک مقطع از تهدیدات بالا به‌سر می‌بریم، وظیفه ما این است که مطمئن شویم رژیم ایران دست به اشتباه محاسبه نزند. شاهان گفت: به نظر من (در حال حاضر) در مقطعی هستیم که تهدید کماکان بالاست و وظیفه ما این است که مطمئن شویم هیچ‌گونه اشتباه محاسباتی از سوی ایرانی‌ها روی نمی‌دهد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah