وزارت‌خارجه فرانسه در بریفینگ روزانه در پاسخ به سؤالی در رابطه با تولید ظرفیتهای غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم ایران گفت: ما متوجه اعلام های اخیر مقامات رژیم ایران در رابطه با تولید ظرفیتهای غنی‌سازی اورانیوم که هم‌سو با بیانیه‌های ۸مه آنها بود شده‌ایم.
ما قویاً از رژیم ایران خواستار ادامه اجرای تمامی تعهداتش تحت برجام هستیم و از هر گونه اقداماتی که ممکن است در نقض تعهدات آن باشد، پرهیز می‌دهیم.

ما هر گونه اولتیماتوم را رد کرده و تبعیت رژیم ایران را از تعهداتش نسبت به اجرای تعهدات تعیین شده تحت برجام را ارزیابی می‌کنیم.

در این رابطه ما بر پیگیری و مانیتور قوانینی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا می‌شود، تأکید داریم.

فرانسه مصمم است تا ببیند برجام که برای منع تکثیر بین‌المللی و نظام امنیت بین‌المللی عنصر اصلی است به‌طور کامل اجرا شود.

 

چهارشنبه ۱ خرداد۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah