کن بلک‌ول ken Blackwell سفیر سابق آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد: سیاست‌های آمریکا می‌تواند تهدید تروریسم رژیم ایران را مدیریت کند. اما مردم ایران می‌توانند این تهدید را از میان بردارند.

کن بلک‌ول با اشاره به قطعنامه۳۷۴ که از جانب ۵۰نماینده به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است نوشت: این قطعنامه از خواست مردم ایران برای دموکراسی، جدایی دین از دولت و یک ایران غیراتمی حمایت می‌کند. این قطعنامه تأکید به طرح ۱۰ماده‌یی مریم رجوی رئیس‌جمهور مقاومت ایران به یک انتخابات آزاد فراخوان می‌دهد اشاره می‌کند.

کن بلک‌ول در پایان نتیجه می‌گیرد: فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک به‌طور واقعی باعث خواهند شد که اجزایی در تروریسم رژیم ایران کنترل شوند، اما مردم ایران، تحت رهبری اپوزیسیون سازمان‌یافته خود می‌تواند یکبار و برای همیشه این تهدید را از میان بردارد.

چهارشنبه ۱ خرداد۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah