برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج طی دو روز گذشتە دست کم ٥ تن از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین را در روستای ”گاوەرە“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

هویت افراد بازداشت شدە را بە شرح زیر اعلام کردە است؛

١_ زهرا محمدی

٢_ ادریس منبری

٣_ ریبوار منبری

٤_ حیدر ساعید

٥_ داوود

تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت این پنج عضو انجمن نوژین برای هەنگاو روشن نشدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، حیدر و داوود روز چهارشنبە وسه نفر دیگر روز پنج شنبە (٢ خرداد ٩٨ / ٢٣ می ٢٠١٩) بازداشت شدەاند.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.

۲خرداد ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah