ماموران ویژه پلیس آلمان به یک باند بزرگ و تبهکار سازمانیافته از شیعیان عراقی وابسته به رژیم ایران در ۱۱ شهر در استان «نورت راین وستفالیا» یورش برد. هدف این عملیات که در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه یکم خرداد انجام شد، برخورد با یک باند خلافکار بود که در کار قاچاق انسان و تجارت مواد مخدر دست داشتند. عملیات پلیس بیشتر بر منطقه کلن و دره روهر متمرکز بود
به گفته پلیس آلمان برخی از این افراد به جز قاچاق انسان و مواد مخدر در خرید و فروش غیر قانونی سلاح و نیز جعل مدارک نیز فعالیت داشتند.
به نوشته رسانه‌های آلمان نام گروه تبهکاری که پلیس علیه آن وارد عمل شده «السلام-۳۱۳» است، اما آن‌ها خود را «رزمندگان محمد» نیز می‌خوانند
به گفته مقام‌های آلمان، این باند تبهکاری سازمان‌یافته احتمالاً بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های خلاف خود را نیز به گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق می‌فرستند. گروههای که مزدوران رژیم ایران هستند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah