به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، به گفته پزشك درمانگاه زندان سپيدار علت تورم و بیماری آمنه ظاهری سواری نامشخص است و وی بايستی در بيمارستان درمان بشود. اما علیرغم مراجعه خانواده و صادر كردن سه ميليارد ريال وثيقه توسط شعبه دوازده بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز، مقامات قضائی و امنيتی از اعزام وی به بیمارستان ممانعت به عمل می آورند.
بستگان آمنه ظاهری ساری می گويند: «وضعيت سلامتی او روز به روز وخيم تر می شود و نیازمند مراقبت فوری و مداوم پزشکی در بيمارستان است.»
خانم آمنه ظاهری ساری فرزند حطاب، ساكن كوی علوی فارغ التحصيل رشته حسابداری است. وی صبح روز سه شنبه پانزده آبان ماه ۹۷، یک روز پس از بازداشت برادر و پدرش توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
شعبه دوازده بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز برای حطاب ظاهری ساری هفت میلیارد ریال، امین ظاهری ساری هفت  میلیارد ریال و آمنه ظاهری ساری سه میلیارد ریال و همچنین در شعبه چهاردادگاه انقلاب اهواز برای عضو ديگر اين خانواده، علی ظاهری ساری سه  میلیارد ریال قرار وثیقه صادر کرده است.
بستگان آمنه ظاهری برای آزادی او وثيقه سه  ميلياردی آماده کرده اند. اما دادگاه از آزادی او ممانعت بعمل آورده است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah