با کمال تاسف مطلع شدیم «فریده یاری» از زندانیان سیاسی مقاوم دهه شصت در رشت و خواهر مجاهد شهید «دکتر مهدی یاری» به برادر قهرمانش پیوست . فریده یاری متولد ۱۳۳۶و اهل ماسال گیلان و از دانشجویان نخبه دانشگاه شیراز در رشته بیو لوژی بود ،که پس از اخذ لیسانس و پس از مدتی به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شد . وی در دوران بازجویی بطرز وحشیانه ای شکنجه شده بود که قوزک پایش شکست و در مدت چند سال زندان با مشکل راه میرفت . بنا به گفته همبندانش وی مدتها در راهرو زندان صومعه سرا با پابند و چشم بند نگهداری میشد . او دوران محکومیتش را در زندانهای فومن ، صومعه سرا و پل عراق رشت سپری کرد . فریده یاری هیچ وقت تن به سازش با رژیم جنایتکار آخوندی نداد و تا آخرین لحظات زندگی در کنار مردمش وفادار ماند . روح بزرگش شاد و یادش جاودانه باد
برگرفته از فیس بوک زندانی سیاسی سابق «همایون باخدا»
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah