محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در گفتگو با سایت ایلاف گفت: بعد از تنگ شدن طناب تحریم‌ها بر گردن رژیم و سپری شدن دوران مماشات غربی‌ها، بار دیگر آخوندها به تاکتیک «دریوزگی و فریبکاری» روی آورده‌اند. خامنه‌ای و روحانی، ظریف و عراقچی و دیگر ایادیشان را به ژاپن و پاکستان و عراق و کویت و قطر و عمان و… فرستاده‌اند تا با وعده و وعیدهای دروغین از ادامه سیاست قاطع و تحریم‌های همه‌جانبه جلوگیری کنند و از فشارهای فزاینده‌یی که رژیم را مستاصل کرده است کم کنند.
محدثین در این گفتگو با اشاره به کنفرانس کشورهای عربی که قرار است در عربستان برگزار شود گفت:‌ کنفرانس کشورهای عربی در ۹خرداد در مکه مکرمه باعث دست پاچگی رژیم و تسریع در بکار بردن تاکتیک «دریوزگی و فریبکاری» شده است. رژیم با این مانورهای لو رفته می‌خواهد مانع یک سیاست قاطع از سوی کشورهای عربی بشود.
مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت به سه عامل که رژیم را به لبه پرتگاه کشانده است اشاره کرد.

یکم-تأثیر تحریم‌ها
محمد محدثین گفت: عامل اول این است که تحریم‌ها شروع به اثرگذاری کرده‌اند. لغو مجوزهای خرید نفت از سوی آمریکا و وضع تحریم‌های جدید رژیم را دچار خفقان کرده است. روحانی روز ۴خرداد گفت «این‌که کشتی باری ایرانی برای ۱۰روز نتوانسته در یکی از بنادر کشورها پهلو بگیرد و بار خود را خالی کند، در تاریخ ایران بی‌سابقه است. وزارت‌خارجه آمریکا برای یک کشتی مرتب با آن کشور کوچک در تماس است و این امر در ۴۰سال گذشته بی‌سابقه بوده است و این‌که یک نفتکش ایرانی برای رساندن نفت به‌صورت مداوم تحت تعقیب ماهواره‌ها و رصد قرار دارد در طول ۴۰سال گذشته سابقه نداشته است».
دوم-دخالت‌های رژیم تهران بی‌پاسخ نخواهد ماند
محمد محدثین دومین عامل تأثیرگذار در رقم زدن وضعیت بحرانی رژیم آخوندی را حضور نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه دانست که رژیم را به وحشت انداخته و فهمیده است که دیگر دخالت‌های و جنگ‌افروزیهایش در منطقه بی‌پاسخ نخواهد ماند. محمد محدثین گفت:‌ رژیم ایران در سه دهه گذشته (از بحران کویت در سال ۱۳۹۰) هیچ بهایی برای دست اندازی به کشورهای منطقه نداده و برنده اصلی سه جنگ ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ بوده است. بعد از جنگ ۲۰۰۳ آمریکا دروازه‌های عراق را بسوی رژیم ایران گشود و رژیم بدون کمترین هزینه‌یی عراق را عملاً به اشغال درآورد و از آنجا دست اندازی به سوریه و کشورهای دیگر را شروع کرد. رژیم از پایان دوران مفتخوری به‌شدت وحشت‌زده است.
سوم-حضور فعال مجاهدین در داخل و خارج کشور و گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی
در مورد عامل سوم محمد محدثین خاطرنشان کرد: حضور فعال مجاهدین و شورای ملی مقاومت در داخل و خارج ایران، گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف کشور و استقبال گسترده مردم از آنان، چشم‌انداز سرنگونی را برای رژیم بسیار جدی کرده است. دستگیرهای گسترده، صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و ارعاب و تهدید نتوانسته روند فزاینده اعتراضات و خیزشهای مردمی را متوقف کند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah