دستگیری فردی که امام جمعه کازرون را کشته است با لباس تعزیه در محلی بنام تپه شادی کازرون
گفته میشود که قاتل امام جمعه کازرون ساعت دوازده ظهر چهارشنبه در مخفیگاهش در شهر دستگیر شده است. بنا بر نقل شاهدین صحنه «حمیدرضا درخشنده» چهل و هفت ساله پس از کشتن امام جمعه کازرون با صدای بلند در خیابان فریاد می‌زده است که » قاتل جوانان کازرون را کشتم» و سپس محل حادثه را ترک نموده است.

 


http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah