به گزارش رسانه های حکومتی روز چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، رییس اداره آموزش و پرورش بخش دشتیاری چابهار اعلام کرد: این دانش آموزان از روستای “کموبازار” یا “ولی محمدبازار” هستند که برای برداشت آب به داخل “هوتگ” افتاده و غرق شدند.

وی گفت: هویت این دانش آموزان “منیره خدمتی”، “مریم خدمتی” فرزند واحد و “یسرا دلشب” فرزند ناصر است.

انور بادپا ادامه داد: “این دانش آموزان ۹ و ۱۰ ساله و در پایه دوم و سوم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند که متاسفانه به دلیل بی احتیاطی و برای نجات از گرما برای آبتنی به هوتگ رفته بودند که به داخل آب افتاده و غرق شدند”.

در زبان بلوچی “هوتِگ” یا “هوتَک” به گودال مصنوعی و یا طبیعی نسبتا بزرگی می گویند که آب حاصل از بارندگی‌ها در آن هدایت و جمع آوری شده و در طول سال به مصارف کشاورزی و آشامیدنی انسان و حیوانات اهلی و وحشی می‌رسد.

http://t.me/begoonah1

https://www.instagram.com/begoonah